In English Auf Deutsch

Alapítás

A PowerQuattro Zrt. jogelődjét a PowerQuattro Kft.-t négy belföldi magáncég 1992-ben alapította azzal a céllal, hogy az erősáramú elektronika területén működő, jelentős innovációs erővel bíró fejlesztő és termelő céget hozzon létre. A Kft. az 1992 -1998 közötti időszakban intenzíven növelte piaci részesedését, és 1998 év első felében a PowerQuattro Kft. és a XVI. ker. Építőipari Rt. egyesülésével megalakult a PowerQuattro Teljesítményelektronikai és Építőipari Részvénytársaság.

A cég Budapest XVI. kerületében, 17000 m2 területű saját tulajdonú ingatlanon működik. Tulajdonosai közvetlenül, vagy közvetve, magyar állampolgárságú természetes személyek.

Szakmai háttér

A PowerQuattro Zrt. teljesítményelektronikai ágazatában foglalkoztatott alkalmazottak többsége a Villamosipari Kutató Intézetben tanulta és gyakorolta a szakmát, és magával hozta onnan a szakmai terület alapos ismeretét, valamint a piaci és üzleti kapcsolatok széles körét.

A magasan kvalifikált mérnöki állomány és az azt kiegészítő tapasztalt konstruktőri gárda képessé teszi a céget a gyors és eredményes műszaki fejlesztésre és gyártásra.

Tevékenység

A PowerQuattro Zrt. teljesítményelektronikai ágazata áramirányítók fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. Az áramellátási célú teljesítményelektronikai átalakítók jelentős területét a szünetmentes áramellátó rendszerek, berendezések alkotják.

A szünetmentes áramellátó rendszerek, berendezések feladata, hogy különböző, a hálózati tápfeszültség zavaraival vagy kimaradásaival szemben érzékeny fogyasztókat megvédjék a káros hatásoktól. Tipikusan ilyenek a különböző számítógép rendszerek, a hír- és távközlő berendezések (pl. telefon központok), a közlekedési biztosító és hírközlő rendszerek, különböző létfontosságú objektumok, légtérfigyelő rendszerek, folyamatirányító rendszerek, a kórházak műtői, intenzív és őrző szobái, erőművek védelmi és telemechanikai hálózatai, a repülőterek leszállító és világítási rendszerei, általában a különböző szükség- és vészvilágítási hálózatok, mindenféle felügyeleti, ellenőrző, távszabályozó, riasztó, vagy védelmi rendszerek.

A szünetmentes áramellátó rendszereket alkotó berendezések egy részét önállóan is lehet alkalmazni különféle áramellátási feladatokra. Ezeknek a berendezéseknek a feladata, hogy fogyasztóik számára a fogyasztók konkrét igényeinek megfelelő feszültségű, áramú, fázisszámú, illetve frekvenciájú táplálást biztosítsanak. Ilyenek például a vontatási egyenirányítók, szabályozott villamos hajtások, technológiai áramforrások.

Az áramellátó berendezéseket önkényesen két nagy csoportra lehet osztani. Az egyikbe a tömeggyártásban készülő, u.n. kommersz termékek, míg a másikba a komolyabb minőségi és megbízhatósági követelményeket kielégítő professzionális berendezések sorolhatók. A PowerQuattro Zrt. elsősorban ez utóbbi szakterületen kíván eredményes versenytársa lenni a hasonló területen tevékenykedő cégeknek.

A PowerQuattro Zrt. elektronikai ágazata áramellátási célú teljesítményelektronikai átalakítók fejlesztésével és előállításával foglalkozik. Ezen belül készítünk egyenirányítókat, akkumulátortöltőket, tápegységeket, invertereket, konvertereket, illetve ezekből a berendezésekből felépített egyen-, és váltakozófeszültségű szünetmentes áramellátó rendszereket.

Ágazatok

Az elmúlt évek intenzív fejlesztési tevékenységének eredményeképpen a cég képes a teljesítményelektronika teljes területén felmerülő bármilyen igény, magas minőségi és megbízhatósági követelményeknek megfelelő professzionális kielégítésére, akár sorozatgyártású berendezésekkel, vagy erősáramú modulok felhasználásával felépített rendszerekkel, akár egyedi tervezésű, a megrendelő speciális igényeit is kielégítő berendezésekkel.

A társaság intenzíven törekszik építőipari tevékenysége reorganizációjára is. Ezen a területen elsősorban a teljesítményelektronikai területhez kapcsolódó fővállalkozási feladatok építőipari kivitelezést igénylő részének saját szervezettel történő kivitelezése a rövidtávú cél. Távlatilag az ágazat autonóm fejlődésével számolunk.


 
PowerQuattro Teljesítményelektronikai és Építőipari Zártkörűen működő Részvénytársaság
H-1161 Budapest, János u. 175.
E-mail: pqinfo@powerquattro.hu
Telefon: (36) 1 405-5400, (36) 1 405-5401
Fax: (36) 1 405-4008
created by xiongirl