In English Auf Deutsch

Minőségügyi rendszereink

A PowerQuattro Teljesítményelektronikai és Építőipari Zrt minőségügyi rendszerét 1999 - 2000 években dolgozta ki és vezette be. A rendszert a Magyar Szabványügyi Testület auditálta és a 2000 június 9.-én kiállított 503/0417 számú okiratával igazolta, hogy az megfelel az MSZ EN ISO 9001:1996 (ISO 9001:1994) szabvány követelményeinek a "villamos és irányítástechnikai rendszerekkel és berendezésekkel kapcsolatos fejlesztés, tervezés, gyártás, telepítés, építés- szerelés, üzembe helyezés, karbantartás, javítás, felújítás, valamint tartalék alkatrészek szállítása" alkalmazási területeken.

A minőségügyi rendszer kidolgozásához és bevezetéséhez jó alap volt, hogy a PowerQuattro Zrt. egyik jogelődje a PowerQuattro Kft. már 1994 óta, az akkor érvényes MSZ EN 29001 (ISO 9001) szabvány követelményeinek megfelelően működött, és minőségügyi rendszere az egyesülés után is a vállalat-működés megszervezésének vezérfonala lehetett. A PowerQuattro Kft. minőségügyi rendszerét egyébként az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonságtechnikai Felügyelete, először 1995-ben, majd a megváltozott szabványkövetelményeket is érvényesítve 1996-ban is, sikeresen auditált. A Hivatal által államigazgatási eljárás keretében kiállított okiratok 1995 elejétől 1999 év végéig terjedő hatállyal tanúsították a minőségügyi rendszer megfelelőségét.

Minőségpolitikánk

A PowerQuattro Zrt. felső vezetősége, mint testület elköteleztük magunkat a minőséget befolyásoló tevékenységeit átfogó, az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése, független tanúsítás megszerzése és fenntartása, valamint az eredményességének folyamatos fejlesztése mellett.

Kiemelt fontosságot tulajdonítunk a vevőink megelégedettsége növelésének.

Nyilvánvalóvá kívánjuk tenni a munkatársaink számára a vevői, valamint a jogszabályokban előírt követelmények teljesítésének fontosságát.
Budapest, 2003. augusztus 1.
Komáromi Ferenc
Komáromi Ferenc elnök-igazgató

 
PowerQuattro Teljesítményelektronikai és Építőipari Zártkörűen működő Részvénytársaság
H-1161 Budapest, János u. 175.
E-mail: pqinfo@powerquattro.hu
Telefon: (36) 1 405-5400, (36) 1 405-5401
Fax: (36) 1 405-4008
created by xiongirl